BATTAL-EBRU S EFEKTOM ROPNÉHO POVLAKU (NEFTLİ BATTAL EBRU)

Táto technika je druh battal ebru. Štyri vrstvy farby sa jedna po druhej rozprskávajú štetcom na vodnú hladinu. Na koniec sa pridáva farba, ktorá je zmiešaná s ropným (minerálnym) olejom, vďaka ktorému sa zmení vzhľad obrázku. Textúra pripomína vzdušné bublinky. 

 

Umelec: Mukadder Kavas