HREBEŇOVITÉ EBRU (TARAKLI EBRU)

Pre vznik kresieb sa požíva špeciálny nástroj – hrebeň. Najskôr sa na vodnú hladinu pomocou štetca nanáša farba (vo viacerývh vrstvách). Potom pomocou drôtika sa ťahá po hladine zľava doprava a zhora nadol. Tak vzniká typický obrázok, ktorý sa volá príliv a odliv. Potom sa požije hrebeň tak, aby sa jeho zúbky dotýkali len vodnej hladiny a pritom sa do nej neponorili. Hrebeňom sa robia ťahy od jedného kraja k druhému a kolmo k obrázku. Pri odklonení sa do strany a ťahaním hrebeňa v obrátenom smere vzniká spätné hrebeňovité Ebru. 

 

Umelec: Kubilay Eralp Dinçer