Duša nemôže premýšľať, keď nemaľuje.

                                                                          Aristoteles

Vytváranie vzorov na vode je vo svojej podstate meditácia, relax, tvorba a krása, ktorá zbavuje stresu a prebúdza v každom z nás skrytého umelca. Vďaka blízkemu spojeniu s prírodou sa práca s Ebru mení v ukľudňujúcu a uvoľňujúcu činnosť.

Maľovanie na vode Vám pomôže prežiť príjemné chvíle a dáva možnosť dopriať si duševný kľud, možnosť pre sebavyjadrenie a sebaprezentáciu. S ponorením sa pod vodnú hladinu Vaše pocity a emócie nestratíte, ale práve naopak, z vodnej hladiny pokrytej farbami ich prenesiete na papier.

Voda sa v umení Ebru neustále mení a pohybuje, čo napomáha neustálym komplikovaným farebným premenám a prechodom, odtieňom a vzorom. Pozorovanie a priama účasť v tejto činnosti ukľudňuje ľudskú myseľ, telo i pocity, odvádza pozornosť od starostí bežného života, učí trpezlivosti a harmónii.

Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie,vnímavosť, sebareflexiu, uvoľnenie a nadhľad, rozvíja citlivosť a vnímavosť voči estetickým kvalitám života, sveta a vzťahom.