HATİP EBRU

Techniku Hatip ebru použil prvýkrát na začiatku 18. storočia Mehmet Efendi. Vo svojej podstate táto technika bola prechodnou etapou od abstraktných textúr k ebru s vyobrazením kvetín. Medzi inými technikami je jej venovaná veľká pozornosť, pretože zobrazuje obrázok, na ktorom je vidieť ornament.


 

 

Umelec: Kubilay Eralp Dinçer